logo

De advocaten van de groepering van advocaten Wml-Law zijn advocaten in België en ingeschreven aan de Balie van Brussel.

Wml-Law is een groepering van advocaten in de zin van het hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Isabelle Baele oefent het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Justus, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Maurits Thyssenlaan 43, met KBO nr. 0894.811.538 – BTW nr. BE0894.811.538.

Johan De Keersmaeker oefent het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Johan De Keersmaeker, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Lindendreef 6, met KBO nr. 0466.011.358 – BTW nr. BE0466.011.358.

Kathleen De Cuyper baat haar kantoor uit in persoonlijke naam, met KBO nr. 0879.138.714 en BTW nr. BE0879.138.714.

Amandine Herroelen baat haar kantoor uit in persoonlijke naam, met KBO nr. 0707.615.691 en BTW nr. BE0707 615.691.

U kan het kantoor bereiken op info@wml-law.be.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten die deel uitmaken van een groepering is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij AMLIN Europe NV met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009 en met vestiging Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745) voor een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval.

U kan bij ons kantoor terecht voor adviesverlening, bijstand bij geschillen, enz…

De overeenkomsten die u met ons kantoor sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft ,kan u ons kantoor bereiken:

Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

Dat kan online via het klachtenformulier op de website ligeca.be, per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.

Betrouwbaar advies op maat