logo
img " Het kleinschalig karakter van ons kantoor waarborgt een vlot en persoonlijk contact met de advocaat die de zaak behandelt. "

De advocatengroepering WML-Law Advocaten is gegroeid uit de voormalige bvba Brewaeys & Baele, bestaande uit Luc Brewaeys en Isabelle Baele en de groepering Johan De Keersmaeker – Kathleen De Cuyper. Amandine Herroelen vervoegde het kantoor in oktober 2018.

"WML-Law" verwijst naar de geografische ligging van het kantoor. Het is gevestigd te 1780 Wemmel, weg, vlak bij de Brusselse Ring en de Heizel. Het kantoor is dan ook zeer vlot bereikbaar.

Ons cliënteel bestaat uit particulieren en uit kleine en middelgrote (tot grote) ondernemingen.

Wij verlenen juridisch advies, bemiddelen en geven ondersteuning bij het opstellen en onderhandelen van contracten, het beslechten van geschillen en transacties en het voeren van gerechtelijke procedures voor alle rechtbanken in België.

Deze zaken worden behandeld in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Bij aanvang van elk dossier wordt, in het belang van de cliënt en rekening houdend met de belangrijkheid/waarde van de zaak, de te volgen strategie bepaald om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Het kleinschalig karakter van ons kantoor waarborgt een vlot en persoonlijk contact met de advocaat die de zaak behandelt. Een vertrouwensband met de cliënt is daarbij essentieel.

Als advocaten houden we ons strikt aan het beroepsgeheim. De informatie die wij van een cliënt ontvangen wordt uitsluitend aangewend in het belang van die cliënt en slechts aan derden meegedeeld mits akkoord van de cliënt.

Wij hanteren tenslotte een transparante facturatie van kosten en erelonen, die op voorhand met de cliënt wordt afgesproken.

Betrouwbaar advies op maat